Zeven vieringen vanuit bisdom Rotterdam De zendtijd van de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) verzorgt vanaf 10 januari 2010 iedere zondag een eucharistieviering vanuit een andere plaats in het land. Momenteel komt de eucharistieviering tweewekelijks vanuit de H. Nicolaas Basiliek in IJsselstein en wordt verzorgd door het RKK/ KRO Mediapastoraat. De andere weken wordt een viering vanuit een parochie in België uitgezonden (KRO/VRT).

RKK wil hiermee de verscheidenheid en vitaliteit van de katholieke kerk in Nederland laten zien en prominent aanwezig zijn op de zondagochtend van 9.35 uur tot 11.00 uur. Want voorafgaand aan de eucharistieviering is er altijd een geloofsgesprek op locatie met inspirerende katholieken. Zo wordt op een nieuwe manier het contact met de kijker gezocht die de kans krijgt te reageren op het gesprek en de eucharistieviering.

RKK heeft er bewust voor gekozen om de eucharistieviering elke zondag uit te zenden en deze te spreiden over alle bisdommen. Ieder bisdom komt zeven keer per jaar aan bod, iedere bisschop gaat één keer per jaar in een eucharistieviering op televisie voor. Er is gekozen voor diversiteit van vieringen uit het hele land omdat dit ook beter aansluit bij de religieuze zoeker van deze tijd en recht doet aan de regionale eigenheid van de bisdommen. Daarnaast is er meer ontvankelijkheid voor authentieke geloofsgetuigenissen. Daarom wordt de eucharistieviering op televisie voorafgegaan door een geloofsgesprek. RKK wil zo een nieuw pastoraal aanbod doen.

Hiermee komt een einde aan de aanwezigheid van het mediapastoraat in de parochie van IJsselstein. Vanaf 2007 werd daar 26 keer per jaar de eucharistieviering verzorgd door mediapastor Peter Denneman. Deze voorganger was eerder met het mediapastoraat verbonden aan het Cenakel in Soesterberg en de Pax Christi-parochie in Lelystad. Denneman, ook vice-provinciaal van de paters montfortanen, wordt 65 jaar, gaat met pensioen en neemt 3 januari afscheid in IJsselstein. Hij is de laatste voorganger van het mediapastoraat in oude vorm.

RKK kiest ook om andere redenen voor een nieuwe benadering. Politiek, overheid en publieke omroep hebben de afgelopen tijd duidelijk signalen gegeven dat de eucharistieviering tot de kerntaak van RKK als kleine zendgemachtigde hoort. De liturgische verantwoordelijkheid voor de viering ligt geheel bij het betreffende bisdom. De wekelijkse eucharistievieringen van RKK op de zondagochtend van Nederland 2 passen in de ambitie om RKK meer te profileren en als merk scherper te positioneren in het publieke bestel. Daarom worden er op dit moment nieuwe programma’s en opvallende crossmediale concepten ontwikkeld.

Bron: Bisdom Rotterdam
www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/091214rkkvieringen.aspx