UTRECHT / /MECHELEN (RKnieuws.net) - Op voordracht van de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferentie heeft het Vaticaan een commissie opgericht om de bestaande Nederlandse vertalingen van alle liturgische boeken te herzien. Een nieuwe vertaling van het Romeins missaal is in voorbereiding.

Terwijl eeuwenlang het Latijn de liturgische taal was van de katholieke Kerk, werd door het Tweede Vaticaans Concilie de volkstaal ingevoerd in de eredienst. Toen de Latijnse liturgische boeken volgens de richtlijnen van dit concilie werden vertaald, brak een nieuwe fase aan in het kerkelijk leven in de verschillende taalgebieden. Op basis van de ervaring van de voorbije decennia werd in 2001 door de Romeinse instructie Liturgiam authenticam besloten tot een algehele herziening van de bestaande vertalingen in de wereldkerk.

De Romeinse Congregatie voor de goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten heeft daartoe op 4 juni 2009 de Bisschoppelijke Commissie voor de vertaling van liturgische teksten in de Nederlandse taal opgericht. Nederland en Vlaanderen werken hierin vruchtbaar samen.

De gemengde commissie is voor een eerste periode samengesteld uit vier bisschoppen: Mgr. A. Hurkmans en Mgr. J van den Hende voor Nederland en Mgr. J. De Kesel en Mgr. J. Bonny voor Vlaanderen. Zij worden bijgestaan door vier vaste medewerkers: J. Hermans, J. Polfliet, C. Monsieur en A. Woolderink.

De Statuten van deze commissie zijn inmiddels goedgekeurd door de beide bisschoppenconferenties. Het eerste project dat ondertussen werd aangevat, is de gemeenschappelijke vertaling van de derde uitgave (editio typica tertia) van het Romeins missaal van 2002.

De Nederlandse en Vlaamse bisschoppen krijgen in elke fase van de voorbereiding de gelegenheid om hun opmerkingen te maken bij de ontwerpvertalingen die door de Commissio mixta ter amendering worden voorgelegd. Zo wordt er toegewerkt naar een definitieve tekst, die tenslotte door de beide bisschoppenconferenties kan worden goedgekeurd. Recent hebben beide conferenties overeenstemming bereikt over de herziene vertaling van de vaste teksten van de eucharistie (Ordo Missae).

Bron: www.rorate.com/nws.php?id=58279