PARAMARIBO - Op zondagochtend 29 november om 8.00 uur wordt in Paramaribo het Kathedrale Jeugdkoor geïnstalleerd.
Het koor verzorgt deze zondag voor het eerst de muzikale omlijsting van een liturgische viering. Mgr. W. De Bekker, Bisschop van Paramaribo, zal voorgaan in de plechtige H. Mis en het koor en begeleiders inzegenen. Daarna ontvangen de zestig koorleden hun koormantels.

Het Kathedrale Jeugdkoor bestaat uit zestig kinderen, variërend in leeftijd van 8 tot 12 jaar. Sinds oktober van dit jaar volgen zij lessen op de Kathedrale Koorschool Suriname. De kinderen zijn in opleiding om vieringen van hoog muzikaal niveau in de Petrus & Paulus Kathedraal te zingen wanneer deze heropend wordt. Daarnaast biedt het Kathedrale Koor Surinaamse componisten de kans eigen composities op hoog niveau te laten uitvoeren. Het koor zal daarmee een ambassadeursfunctie voor de Surinaamse cultuur gaan vervullen en een grote stimulans zijn voor de jeugdzang in Suriname zelf.

De opbouw van de Koorschool is onderdeel van het Twinningproject ‘Tools for Community Development’ van Code-X Music. Voor dit project verblijft dirigent en projectleider Albert Arens in Suriname. Hij leidt tevens een team van koorleiders op voor de Koorschool.
Albert Arens is dirigent van jongerenkoor Sint Willibrordus in Bodegraven. Afgelopen zomer zijn verschillende jongeren uit bisdom Rotterdam in Suriname geweest om jongeren muziekles te geven. Tussenbeide nr 5 (september) bericht hierover.

De installatie vindt plaats op zondag 29 november om 8.00 uur in de de St. Alfonsuskerk, Verlengde Keizerstraat 65, Paramaribo. Na afloop is er een korte komakandra.

Meer informatie op de websites van:
- bisdom Paramaribo: www.bisdomparamaribo.org/lang-nl/nieuws/95-koorschool
- Code Music: www.suriname.code-music.nl/Default.aspx?tabid=1275

bron:
www.bisdomrotterdam.nl/Nieuws/Pages/091126kathdralekoorschool.aspx