HEESWIJK (RKnieuws.net) - Liturgie wordt vaak ’op maat gemaakt’. De groeiende diversiteit aan liturgische vormen roept niet alleen inhoudelijke vragen op, maar vereist ook specifieke vaardigheden en competenties van betrokkenen. Dat is de stelling in het pas verschenen boek ’Liturgie op maat - Vieren in het spanningsveld van eenheid en veelkleurigheid’.
Het boek in een redactie van Louis van Tongeren behoort tot de Meander- reeks van het Instituut voor Liturgische en Rituele Studies (Tilburg) die vroeger werd uitgegeven door Gooi en Sticht maar inmiddels is overgenomen door Uitgeverij Abdij van Berne.

De verschuiving naar liturgische verscheidenheid staat niet op zich, maar voltrekt zich in samenhang met bredere maatschappelijke ontwikkelingen zoals secularisatie en individualisering, en met de wijze waarop rituelen ook buiten de kerkelijke setting gewaardeerd worden, in de belangstelling staan en vorm krijgen. Er is sprake van een wisselwerking en een wederzijdse beïnvloeding.

De veelvormigheid van liturgische vieringen valt het meeste in het oog ten aanzien van de levensrituelen. Maar deze veelvormigheid is evenzeer waarneembaar in de zondagsliturgie. Liturgische veelvormigheid is op zich echter geen nieuw fenomeen. Het geloofsleven heeft altijd vele verschillende rituelen en uiteenlopende expressievormen gekend, zowel collectief als individueel.

De liturgische verscheidenheid die zich momenteel manifesteert onderscheidt zich in veel opzichten van die van het verleden. Diverse gebruiken en rituelen zijn verdwenen, sommige leven in kleine kring voort of genieten van een kleine heropleving, terwijl andere zijn getransformeerd en een nieuwe gedaante hebben aangenomen. Ook zijn er nieuwe voor in de plaats gekomen. Bovendien worden de verschillende typen liturgie minder eenvormig gevierd.

De liturgische verscheidenheid is zowel vroeger als nu voor de kerkelijke overheid altijd problematisch geweest. Veelvormigheid werd en wordt argwagend bejegend wanneer deze verder reikt dan de viering van de sacramenten en andere kerkelijke vastgelegde, goedgekeurde en dus controleerbare rituelen en gebedspraktijken.

’Liturgie’ op maat is een lezenswaardig boek.

Louis van Tongeren (red.), Liturgie op maat - Vieren in het spanningsveld van eenheid en veelkleurigheid; Uitgeverij Abdij van Berne, 238 blz.; 22,50 euro

Bron: RKNieuws
http://www.rorate.com/nws.php?id=58109