ROERMOND - Komende zondag (22 november) komen in de kathedraal tweehonderd Limburgse kerkkoorjubilarissen bijeen. Zij ontvangen dan uit handen van bisschop Frans Wiertz een jubileummedaille van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Normaliter worden deze medailles uitgereikt door de plaatselijke pastoor tijdens een huldiging van de jubilerende koorzangers in de eigen kring. Dit jaar is gekozen voor een centrale uitreiking van de medailles door de bisschop. Zo worden tijdens het 450-jarig jubileumjaar van het bisdom ook de kerkkoorzangers eens op een bijzondere wijze in het zonnetje gezet.

Het is een mooie traditie dat elk jaar rond de viering van het Sint-Caeciliafeest de jubilerende koorzangers gehuldigd worden. Aangezien alle kerkelijke zangkoren verenigd zijn in de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, bestaat er niet alleen een nauwe band tussen de kerkkoren en de parochies, maar ook tussen de kerkkoren en het bisdom. Om die nauwe band te onderstrepen en om alle jubilerende koorzangers in het bisdom te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de kerkmuziek stelt bisschop Frans Wiertz het zeer op prijs in dit jubileumjaar van het bisdom de onderscheidingen ditmaal zelf aan alle jubilarissen uit te reiken.

Twintig personen ontvangen een NSGV-ereteken in brons, vanwege 12 ½ jaar kerkkoorlidmaatschap. Het zilveren ereteken voor 25 jaar kerkkoorlidmaatschap ontvangen 93 personen en het gouden ereteken (40 jaar lidmaatschap) ontvangen zestig personen. Zeven personen ontvangen een aanvullend insigne voor 60 jaar, één persoon voor 55 jaar en dertien personen voor 50 jaar kerkkoorlidmaatschap. Daarnaast ontvangen drie personen een NSGV-ereteken voor bijzondere verdiensten ten behoeve van de kerkkoormuziek op lokaal en/of plaatselijk niveau.

De centrale uitreiking vindt plaats tijdens een speciale gebedsdienst om 15.00 uur in de kathedraal. Bovendien is er om 11.30 uur een feestelijke H. Mis met de koorjubilarissen, waarin de bisschoppelijk vicaris voor Liturgie en Kerkmuziek en voorzitter van de NSGV in het bisdom Roermond, mgr. René Maessen, voor zal gaan. Beide liturgische plechtigheden zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

De NSGV-koorjubilarissendag vindt plaats in het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom Roermond. Tijdens het jubileumjaar zijn er tal van activiteiten. Kijk voor het volledige programma op www.bisdomjubileum.nl.

Bron: Bisdom Roermond
http://www.bisdom-roermond.nl/kathedraal/nieuws/detail.php?ID=340