HUISSEN - Op 21 november jl. verscheen te Huissen ‘In uw vrede’, liturgische muziek voor het afscheid van een overledene. Het is een uitgave van het Dominicanenklooster Huissen in samenwerking met uitgeverij SKANDALON.

 

 

Vesperdienst en dagsluiting als avondwake
Viering van de uitvaart

muziek: André Gouzes OP
teksten: NRL, Henk Jongerius OP, Abdijboek
uitgave: Dominicanenklooster Huissen - SKANDALON

CD en partituur
De gemeenschap van het Dominicanenklooster is al enige jaren vertrouwd met de muziek van André Gouzes, een franse Dominicaan en componist van liturgische muziek. Zijn omvangrijke oeuvre is inmiddels over 80 landen verspreid en in Frankrijk wordt hij reeds de ‘nieuwe’  Gelineau genoemd.
Zijn composities, veelal geïnspireerd door de meerstemmige muziek uit de Slavisch-Byzantijnse traditie, zijn zeer toegankelijk voor koren, cantorijen, kleine ensembles en cantores.
Het Dominicanenklooster Huissen heeft van de componist en zijn uitgever toestemming gekregen om zijn werk te adapteren en te verspreiden in het Nederlands taalgebied.
Met name Henk Jongerius wijdt veel aandacht aan de zorgvuldige vertaling en bewerking van de franse teksten.
Het eerste project dat verschijnt heet ‘In uw vrede’. Het betreft een vesper en een dagsluiting als avondwake voor een overledene, en gezangen voor de viering van de uitvaart.

Inhoud:
Vesper:
Openingsvers
Lucernarium - dienst van het Avondlicht
Psalm 27 (deel 1)
Psalm 63
Beurtzang en Lofzang van Maria
Voorbede en Onze Vader
Dagsluiting
Openingsvers
Kyrie litanie
Psalm 91
Psalm 4
Lofzang van Simeon
Wees gegroet, Maria

Viering van de uitvaart:
Intredezang
Kyrie
Antwoordpsalm 23
Antwoordpsalm 130
Begroeting van het Evangelie
Voorbede
Acclamatie bij het Eucharistisch Gebed of het Dankgebed na de communie
Communiezang: psalm 16
Absoute
Ten paradijze

Bij de partituur verschijnt ook een Dubbel-CD, waarop de gezangen te beluisteren zijn.
Het is opgenomen in de kapel van het Dominicanenklooster en wordt uitgevoerd door Capella Phos Hilaron o.l.v. Theo Menting en Harm Jansen, orgel.

Zowel de partituur als de CD zijn te bestellen via het Dominicanenklooster Huissen.

Prijzen:
Partituur: € 17,50
CD: € 22,50
Partituur en CD samen: € 35,00

Bestellen kan via secretariaat@kloosterhuissen.nl  of per post:
Dominicanenklooster Huissen
Stadsdam 1
6851 AH  HUISSEN
Nederland