ROERMOND - Decennia lang heeft vanuit Roermond het Ward Instituut (later: Lennards Instuut) een belangrijke stempel gedrukt op het muziekonderwijs in (Zuid-)Nederland in het algemeen en op de muzikale verbinding tussen school en kerk in het bijzonder. Na de inspirerende studiedag, die de Werkgroep Kind-Koor-Kerk van de NSGV Roermond op 29 november 2008 organiseerde, is het plan ontstaan om belangstellende dirigenten van kinderkoren, die graag iets zouden willen doen met gregoriaans, de kans te geven zodanig kennis te maken met de werkwijze van de Wardmethode, dat zij er daarna zelfstandig mee uit de voeten kunnen. Met de Wardmethode raken de kinderen niet alleen vertrouwd met het gregoriaans.

Ook worden het innerlijk gehoor, de muzikale leesvaardigheid en de muzikaliteit gestimuleerd en ontwikkeld door middel van speelse opdrachten, uitdagende oefeningen en afwisselend liedrepertoire.
Ward Centrum Nederland biedt een cursus aan van 8 bijeenkomsten: 9 en 16 januari, 6 en 13 februari, 13 en 27 maart, 17 en 24 april 2010, steeds van 10:00 tot 14:00u. De cursus zal worden gegeven door Wilko Brouwers.

Meer informatie en opgave:
http://www.nsgvroermond.nl   knop:Kind-koor-kerk
Mw. Joke Halmans-Gommans
Matterhornlaan 13
5801 KH Venray
T: 0478-583806
E: <paulenjoke@planet.nl> paulenjoke@planet.nl

Bron: nieuwsbrief Ward Instituut