ROERMOND - Liefhebbers en beoefenaars van kerk- en orgelmuziek hebben vaak hun leven lang partituren, manuscripten, tijdschriften foto’s, lp’s, cd’s, dvd’s etc. verzameld. Na hun overlijden dreigt het gevaar dat hun verzameling in handen komt van personen die hun passie voor muziek niet delen en de waarde van de verzameling niet altijd op waarde weten te schatten. Zo kan een schat aan muzikaal cultureel erfgoed verloren gaan. Het Limburgs Orgel- en Kerkmuziek Archief biedt een permanente en veilige bewaarplaats voor verzamelingen van liefhebbers en beoefenaars van orgel- en kerkmuziek., niet alleen bij leven, maar ook na overlijden.

In Nederland zijn in Den Haag, Haarlem, Utrecht, Elburg en in België in Leuven en Brussel al vergelijkbare archieven. Met de oprichting van het LOKA is er nu ook in Zuid-Nederland de mogelijkheid om verzamelingen op het gebied van Limburgse orgel- en kerkmuziek voor de toekomst veilig te stellen. Het LOKA is voorlopig gevestigd in het Stadsarchief van Sittard-Geleen te Born en zal over enige tijd mee verhuizen naar het nieuw te bouwen Stadsarchief.

U kunt het materiaal met of zonder behoud van eigendomsrechten aan het LOKA afstaan. Als u ervoor kiest uw verzameling aan het LOKA af te staan is het wenselijk dat u deze geordend aanbiedt. Het aangeboden materiaal wordt op titel, schrijver, uitgever, ISBN-nummer digitaal opgeslagen. De inhoud wordt niet gedigitaliseerd. Geïnteresseerden kunnen dus op termijn via de website van het Stadsarchief Sittard-Geleen nagaan welke materialen in het LOKA zijn opgeslagen en kunnen deze ter plaatse bekijken. Voor inlichtingen: (046) 4510834 of j.canten@home.nl

Bron: Bisdom Roermond
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2781