ROERMOND - Het is een traditie dat elk jaar rond de viering van het Caeciliafeest de jubilerende koorzangers gehuldigd worden. Normaliter gebeurt dit in eigen kring en geschiedt de uitreiking veelal door de pastoor. Aangezien alle kerkelijke zangkoren verenigd zijn in de diocesane afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, bestaat er niet alleen een nauwe band tussen de kerkkoren en de parochies, maar ook tussen de kerkkoren en het bisdom. Om die nauwe band te onderstrepen en om alle jubilerende koorzangers in het bisdom te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de kerkmuziek stelt bisschop Frans Wiertz het zeer op prijs in dit 450-jarig jubileumjaar van het bisdom de onderscheidingen ditmaal zelf aan alle jubilarissen uit te reiken. Dat gebeurt met een speciale viering op zondag 22 november in de Roermondse Sint-Christoffelkathedraal.

Ruim tweehonderd koorjubilarissen en hun partner zijn inmiddels voor deze bijzondere bijeenkomst ingeschreven. Aan de liturgische plechtigheden op deze dag kan iedereen deelnemen. Dat betreft een feestelijke H. Mis om 11.30 uur door mgr. René Maessen, voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond en bisschoppelijk vicaris voor Liturgie en Kerkmuziek. En dat is een pontificale gebedsdienst om 15.00 uur door bisschop Frans Wiertz die daarin de onderscheidingen zal uitreiken.
Bron: Bisdom Roermond
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2781