HAARLEM - 3 oktober 2009 - Honderden kerkkoorleden en andere belangstellenden waren zaterdag 3 oktober bijeen in de Sint-Bavokathedraal in Haarlem om de viering van het 450-jarig bestaan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam een muzikaal accent te geven. Het middenschip was voor meer dan de helft bezet door het Jubileumkoor, samengesteld uit 280 leden van kerkkoren uit het hele bisdom. Er was zelfs een kerkkoor uit Wateringen (bisdom Rotterdam) gekomen om mee te doen aan de repetitie en de eerste uitvoering van de Nicolaasmis van Jan Valkestijn. Hij schreef dit gezongen ordinarium in opdracht van de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. J.M. Punt, ter gelegenheid van het bisdomjubileum.

Voordat de pontificale eucharistieviering begon hadden de koorleden er al de nodige uren opzitten, want er moest natuurlijk flink geoefend worden om deze driestemmige compositie naar behoren uit te kunnen voeren. Ze werden echter goed verzorgd, want het bisdom zorgde voor koffie, thee en broodjes.

Toen om precies 15.00 uur de bisschop en de concelebranten in een processie binnentraden werden zij muzikaal begeleid door een plechtstatige Intrada Pontificalis, eveneens voor deze gelegenheid gecomponeerd door ‘huiscomponist’ mgr. drs. Jan Valkestijn en gespeeld door een koperkwartet en organist Ton van Eck op het grote Willibrordorgel. Aansluitend klonk massaal het lied ‘Dankt, dankt nu allen God’, waarmee direct de toon werd gezet voor deze jubileumviering, waarin dankbaarheid de boventoon voerde.

Op de geëigende plaats in de liturgie werden de diverse onderdelen van de Nicolaamis uitgevoerd. De componist zelf schaarde zich als erekanunnik van het kathedraal kapittel in de kring van concelebranten. Ondanks enkele onvolkomenheden waren veel aanwezigen onder de indruk van deze nieuwe compositie en enkele dirigenten lieten na afloop weten deze mis ook in hun eigen parochie te gaan uitvoeren. Daarmee gaven ze gehoor aan de oproep die plebaan H.J. van Ogtrop deed in zijn preek. Hij refereerde aan de bekende psalmwoorden ‘Zingt voor de Heer een nieuw lied’ en riep de koren op om naast het vertrouwde repertoire ook steeds nieuwe klanken in de liturgie toe te laten. Bisschop Jozef Punt dankte aan het einde van de viering alle aanwezigen voor hun inzet op deze dag, maar ook voor alles wat zij in hun eigen parochie doen om de lofzang gaande te houden. Daarna mocht hij het zelf het laatste onderdeel van de Nicolaasmis zingen: de pontificale zegen.

Tot slot werd de kathedraal nog eenmaal tot in de gewelven vervuld met zang, orgelspel en kopergeschal in het majestueuze slotlied ‘Wij zijn uw volk, wij zijn door U gedragen’. Beter kon deze jubileumviering niet eindigen!


Bron: NSGV
http://www.nsgv.nl/home/haarlem-amsterdam/nieuws-ha.html