In het jaar 2012 zal een nieuw liedboek verschijnen. Een voorsmaak ervan kan geproefd worden op 31 oktober 2009 van 14.00 tot 16.30 uur in de Nicolaikerk in Utrecht.

nieuw liedboek
Het nieuwe liedboek zal een nieuwe mijlpaal stellen in de geschiedenis van liedboeken in de lage landen en er in meerdere opzichten anders uitzien dan het huidige (rode) liedboek uit 1973. Naast inmiddels vertrouwde psalmen en gezangen zal het boek een brede variatie aan nieuwe liederen bevatten, geput uit verschillende tradities in eigen land, nieuwe bundels uit ons omringende landen en materiaal uit de wereldwijde oecumene. Liederen voor kinderen en jongeren zullen deel uitmaken van de bundel. Naast het strofische lied zal het boek allerlei andere vormen bevatten: onberijmde psalmen, vaste liturgische elementen, acclamaties, canons en open zangvormen. En ook gebeden en teksten om te lezen. Het boek zal niet enkel een kerkboek zijn, maar een cultuurboek, ook geschikt voor gebruik in andere leefkringen als school, huis, pastoraat en meditatie.

werk aan het boek
Aan de samenstelling van het boek wordt inmiddels al anderhalf jaar gewerkt door zeventig op diverse terreinen deskundige mensen. Zij maken deel uit van de breed samengestelde redactie of een van de acht redactionele werkgroepen, ingesteld door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). De deelnemende kerken wezen supervisoren aan, die als vertegenwoordigers van de beoogde gebruikers van het boek en bijgestaan door klankbordgroepen commentaar leveren op de resultaten van het redactionele werk.

presentatie in Utrecht
Op 31 oktober 2009 opent de stichting de deuren voor ieder die met verwachting uitziet naar het nieuwe liedboek. Het middagprogramma voorziet in:

• een verrassende muzikale opening;
• ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en de uitgeverscombinatie BV Liedboek;
• presentatie van de naam, het logo en de website van het nieuwe liedboek, afgewisseld met muziek;
• ‘De smaak te pakken krijgen’: een kijkje in de keuken van het nieuwe liedboek.

Na afloop van het officiële gedeelte is er een ontmoeting bij een drankje.

Aan het programma wordt medewerking verleend door leden van het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken, diverse kerkmusici en instrumentalisten.

De toegang is gratis.
Plaats: Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof 9, Utrecht

Bron: http://www.kerklied.net/node/997