AVERBODE / ZOETERMEER (RKnieuws.net) - 8 oktober 2009 - De oude Gregoriaanse gezangen staan terug in de belangstelling. Ook buiten een kerkelijke of liturgische omgeving blijven deze melodieën mensen boeien. Gregoriaanse muziek brengt rust.

In het pas verschenen boek ’Klanken van stilte - gregoriaans beleven’, geschreven én gezongen door norbertijnen van Averbode, worden geschiedenis en spiritualiteit van het Gregoriaans besproken. Oude Latijnse teksten worden tot leven gebracht door een vertaling in het Nederlands en met een korte toelichting waar de teksten in de liturgie voorkomen.

De Gregoriaanse gezangen worden op de bijgevoegde cd vertolkt door norbertijnen van Averbode. De opname van de cd gebeurde speciaal voor dit boek en biedt de lezer de gelegenheid om het ’Gregoriaans beleven’ echt in praktijk te brengen.

De cd getuigt van de levende traditie van de gregoriaanse zang in de liturgie van de Kerk. Hij getuigt ook van een cultuur van geestelijk leven dat gevoed wordt door aandachtig luisteren naar het Woord Gods, zodat dit Woord in heel het leven gaat klinken en het één maakt. Gregoriaans is verkondiging die zich aanpast aan het ritme van de hartslag van de mens, elke tijd, geleidelijk en zacht. Eerder uitnodigend en suggererend dan overtuigend en bewijzend.

* Klanken van stilte - Gregoriaans beleven, uitgeverij Averbode/ Meinema, Zoetermeer; 144 blz.; 21,50 euro

Bron: RKnieuws
http://www.rorate.com/nws.php?id=57417