Op zondag 8 november wordt de 34e editie van dit gezellige festival gehouden.

Het Festival
Op zondag 8 november 2009 wordt voor de vierenndertigste keer het jaarlijkse Jongerenkorenfestival te Poeldijk gehouden. Het festival wordt in beginsel georganiseerd voor jongerenkoren uit de bisdommen Rotterdam, Haarlem en Utrecht, maar koren uit andere bisdommen zijn ook van harte welkom.

Het festival biedt de deelnemende koren de kans elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren, en van elkaar te leren. Voor de koren zelf is het een uitgelezen kans om de eigen prestaties aan een enthousiast publiek te laten horen. Het doel van het festival is daarbij drieledig:
· Het festival biedt koren en koorleden gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
· Het festival biedt mogelijkheden voor vernieuwing en verbreding van het repertoire. Het aanwijzen van een verplicht nummer draagt daar ook aan bij.
· De beoordeling door een vakkundige jury leidt tot nuttige tips en biedt mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering.


Wanneer en waar?
Het jongerenkorenfestival vindt plaats:

zondag 8 november 2009
13.00u - 18.00 uur
De Leuningjes
 Julianastraat 49 te POELDIJK


Repertoire
De koren wordt gevraagd drie liederen te zingen. Twee daarvan komen uit het eigen repertoire dat door het koor gebruikt wordt in de vieringen die zij verzorgen. Het derde nummer wordt gekozen uit de nummers die door de organisatie van het festival worden aangereikt.

Jurering
De koren worden op twee manieren beoordeeld:
· Een deskundige vakjury beoordeelt de muzikale kwaliteit van koor, dirigent en combo. De koren ontvangen van de vakjury een juryrapport. De vakjury bestaat uit twee personen. In 2009 zal in ieder geval Jos Vranken jr in de jury plaatsnemen.
· Aan de koren zelf wordt ook gevraagd een oordeel te geven van de optredens. Naast de muzikale kwaliteit zal in dit oordeel ook, of vooral, de uitstraling van de koren meespelen; naar welk koor luistert men het liefst?
Het festival zal dus twee “winnaars” kennen. Het koor dat door de vakjury als beste wordt aangewezen, en het koor dat door de koren zelf het hoogst gewaardeerd wordt.

Kosten
De deelnamekosten voor het jongerenkorenfestival bedragen €3,50 per koorlid. Het bedrag kan worden overgemaakt op de rekening van Jongerenkoren Westland, 48.47.38.801 te Den Haag

Aanmelden
Koren kunnen zich aanmelden tot 31 augustus 2009. Inschrijving van jongerenkoren geschiedt op volgorde van inschrijving en tot een maximum van 16 koren. Hoe eerder je inschrijft, des te zekerder ben je van deelname, en des te eerder krijg je de beschikking over de selectie van  liederen waaruit het “verplichte” nummer kan worden gekozen.

Voor opgave kun je de bijgaande antwoordstrook invullen en sturen naar:

Jongerenkoren Westland
p/a Noorderhoek 8
2685 RJ  Poeldijk
0174-243313 (Laurens Bol)

Ook kun je emailen naar info.jkw@gmail.com

CD Opnamen
Evenals voorgaande jaren zullen er CD-opnamen worden gemaakt. Elk koor krijgt de gelegenheid van het eigen optreden een CD te kopen.

Jongeren Koren Westland
Jongeren Koren Westland is een samenwerking van de vier westlandse jongerenkoren: Corbulo (Wateringen), Nagila (Monster), PJK (Poeldijk) en New Sound Singers (Honselersdijk).

Bron: Code-X Music
http://www.code-music.nl/Default.aspx?tabid=99