UTRECHT (RKnieuws.net) - 1 oktober 2009 -Iedere zondag om 17.30 uur is er in de Sint Willibrordkerk in de Utrechtse binnenstad een Tridentijnse Hoogmis met gregoriaanse zang. Na een proefperiode, waarin één keer per maand een Tridentijnse Hoogmis werd gecelebreerd op het tijdstip van de reguliere Hoogmis, is onlangs gekozen voor een wekelijks vast tijdstip. Met dit aanbod hoopt de Willibrordkerk een regiofunctie te kunnen vervullen voor gelovigen die de Mis volgens de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus willen bijwonen. Dat meldt het aartsbisdom Utrecht op zijn website.

De verzorging van de Tridentijnse liturgie is in handen van de Priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP). Deze werd in 1998 gesticht na het decreet ‘Ecclesia Dei’ van paus Johannes Paulus II. De priesterbroederschap is goedgekeurd door de H. Stoel en wereldwijd actief ter bevordering van de Tridentijnse liturgie.

Pater Andrzej Komorowski (1975, Louvia in Polen) is één van de twee paters van de Nederlandse tak van de Petrusbroederschap. Komoroswki stelde zich deze maand in een digitale Nieuwsbrief van de Willibrordkerk voor: “In 1999 heb ik mijn roeping gevolgd en ben ik naar het seminarie gegaan van de Priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) in het Duitse Wigratzbad. In 2005 ben ik daar tot diaken gewijd en daarna heb ik in Krakau stage gelopen. Een jaar later volgde op het seminarie de priesterwijding door de Chileense kardinaal Medina Estévez, oud-prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Na mijn priesterwijding ben ik een jaar weer in Krakau werkzaam geweest. In 2007 ben ik overgeplaatst naar de Benelux, gedeeltelijk in Amsterdam en gedeeltelijk in het Belgische Namen. Sinds september 2008 is mijn standplaats de Amsterdamse Sint-Agneskerk, waar ik samen met mijn medebroeder pater M.K. Knudsen ben benoemd.”

‘Vaste groep gelovigen’

In de Sint Willibrordkerk werd gestart met één keer per maand op het tijdstip van de reguliere Hoogmis een Tridentijnse Hoogmis te celebreren. Komorowski: “Dit kwam de continuïteit van beide riten echter niet ten goede. In de Novus Ordo viel eens per maand een gat in de lezingencyclus en die ene Tridentijnse Mis per maand gaf aan de gelovigen niet echt de kans om hierin thuis te geraken. Nu wordt de Tridentijnse Mis elke week om 17.30 uur opgedragen. Een vaste groep gelovigen heeft hiervoor belangstelling. Dat zouden er best meer mogen worden. Ik zal dan graag persoonlijk met u kennis maken!”

De Willibrordkerk, gelegen aan de Minrebroederstraat in Utrecht, werd tussen 1875 en 1877 gebouwd in neogotische stijl, naar een ontwerp van Alfred Tepe. Het is één van de best bewaard gebleven voorbeelden van de Utrechtse School, de Utrechtse stroming binnen de neogotiek waarin het St. Bernulphusgilde een grote rol speelde. Werk van leden van dit gilde is veelvuldig in de Willibrordkerk te vinden. Eind vorig jaar herstelde de kerk de banden met het aartsbisdom.

http://www.rorate.com/nws.php?id=57313