AMSTERDAM - De kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Amsterdam is verheugd over de compositie die ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het spiritueel centrum ‘Huis op het Spui’ is gemaakt door de eigen organist Wim Diepenhorst.

Tijdens de feestelijke kerkdienst op 20 september ter ere van dit jubileum is in de Oude Lutherse Kerk een gedeelte ten gehore gebracht van de - in opdracht van de Kerkenraad – tot stand gekomen compositie. Organist en componist Wim Diepenhorst maakte deze compositie voor piano en sopraan in 5 delen op de tekst ‘Una Noche Oscura’ van de mysticus Jan van het Kruis. Kees Waayman zorgde voor de Nederlandse vertaling ‘Donkere Nacht’.

De voorzitter van de kerkenraad, mw drs A. van der Sluis, verwoordt het als volgt:  
'Deze muziek versterkt het proces van verwondering, extase, verstilling en vrede zo expressief, dat het gedicht Donkere Nacht nog aan kracht lijkt te winnen. Heel spannend en vooral ontroerend....... '
 
Wie niet de gelegenheid had hiervan te genieten kan het gehele stuk beluisteren in de Oude Lutherse Kerk op zaterdag 10 oktober tijdens het jubileumsymposium van het ‘Huis op het Spui’. De uitvoerende sopraan deze middag is Nannie Schuller.Extra Informatie:  
Wim Diepenhorst werd geboren in 1971. Hij studeerde muziekwetenschappen in Utrecht en orgel aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam bij Hans van Nieuwkoop. Hij verdiepte zich in de geschiedenis en de techniek van de orgelbouw. Sedert 2003 is hij consulent voor orgels en klokken voor de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Hij werkte mee aan de encyclopedie “Het Historisch Orgel in Nederland”.
 
Wim Diepenhorst was docent orgel aan het Conservatorium van Amsterdam. Samen met de Capella Pratensis maakte hij een opname van de “Missa Paschalis” van Heinrich Isaac met geïmproviseerde orgelversetten. Hij geeft cursussen en concerten in binnen- en buitenland. In 2005 verscheen een cd met een opname van het Verschueren-orgel in de Abdijkerk van Averbode.
 
Wim Diepenhorst is organist van de Oude Lutherse en Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam.


Johannes van het Kruis, Spaans: Juan de la Cruz (1542 -1591) was een Spaans heilige, mystiek dichter en kerkleraar. Johannes hielp Theresia van Avila bij haar stichtingen van contemplatieve kloosters van de ongeschoeide Karmelieten. Hij heeft wereldberoemde mystieke gedichten en verhandelingen nagelaten, die door de eeuwen heen in vele talen zijn vertaald en tot op de dag van vandaag worden gelezen. In zijn teksten heeft hij zijn eigen ervaringen in de omgang met God in prachtige dichtvorm beschreven.  Donkere nacht is een van zijn bekendste gedichten. Daarin wordt beschreven hoe de mens, door de goddelijke liefde in beweging gebracht, op zoek naar God, de vertrouwde ruimte van zijn eigen perspectief verlaat, en hoe hij een werkelijkheid betreedt die hem totaal duister is. De gewone menselijke vermogens, waardoor hij zich in de werkelijkheid kan oriënteren, zijn niet langer zijn gidsen. God onttrekt zich aan ons bevattingsvermogen. Maar aan het hart dat van liefde en verlangen vervuld is laat hij zich kennen.*****************************************************************
‘Mystiek in de praktijk van alledag’
 jubileummiddag zaterdag 10 oktober
Huis op het Spui 25 jaar
*****************************************************************

Op zaterdag 10 oktober viert de Evangelisch-Lutherse Gemeente het 25- jarig bestaan van het Huis op het Spui, centrum voor spiritualiteit, met een bijzondere jubileummiddag. Titel en thema van deze jubileummiddag: Mystiek in de praktijk van alledag.
Met dr. Kees Waaijman en dr. Han de Wit.
Dr. Kees Waaijman is een autoriteit in Nederland op het gebied van spiritualiteit. Hij is karmeliet en wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en hoogleraar Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit.
Dr. Han de Wit is als psycholoog en dharmaleraar nauw betrokken bij de dialoog tussen boeddhisme, christendom en psychologie. Als wetenschapper verwierf hij internationale bekendheid met zijn onderzoek naar de psychologische inzichten die in spirituele tradities te vinden zijn. Beide sprekers zullen het thema vanuit hun eigen traditie belichten. Dagvoorzitter is ds. Marieke Brouwer.

Uitvoering van  de compositie van organist Wim Diepenhorst voor piano en sopraan: De donkere nacht van de mysticus Jan van het Kruis. De uitvoerende sopraan is: Nannie Schuller.

Datum:          zaterdag 10 oktober 2009
Plaats:           Oude Lutherse Kerk aan het Spui, Singel 411, Amsterdam
Tijd:              14.00 -16.30 uur. Na afloop wordt u een drankje aangeboden.
Toegang:       € 7,50 contant te voldoen aan de zaal op de jubileummiddag.
Reserveren:    huisophetspui@planet.nl/ 020-6231572

Voor verdere informatie: zie www.luthersamsterdam.nl