Sinds enkele dagen is het gregoriaanse handschrift Laon 239 online op: http://manuscrit.ville-laon.fr/oeb/Ms239/. Het handschrift Laôn is bekend van de neumen in het Graduale Triplex (GT) die zijn weergegeven in zwart boven de balk met de kwadraatnoten.
In het GT staat in een kader aan het begin van elk propriumgezang een tabel met (meestal) in het bovenste vak het paginanummer van het Laon manuscript vooraf gegaan door een letter L. Door nu bij dit L-nummer 5 op te tellen vindt u het paginanummer dat u kunt gebruiken om de desbetreffende pagina rechtstreeks op de website te vinden.

Bron: BH