HAARLEM - 23 september 2009 - Het 450-jarig bestaan van het rooms-katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam wordt op zaterdag 3 oktober a.s. muzikaal gevierd. Om 15.00 uur is er een pontificale eucharistieviering waarin bisschop J.M. Punt de hoofdcelebrant zal zijn. Tijdens deze plechtigheid zal voor het eerst de Nicolaasmis van Jan Valkestijn worden uitgevoerd door een gelegenheidskoor van ruim 250 koorleden uit hele bisdom. Daarnaast hebben nog 100 koorleden zich opgegeven om de samenzang te ondersteunen.
Het grote Willibrordorgel zal worden bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair organist van de kathedraal, en Mark Heerink zal de koorzang begeleiden op het transeptorgel. Tevens zal meegewerkt worden door een koperkwartet. Het geheel zal onder leiding staan van Bert Stolwijk, diocesaan medewerker voor liturgische muziek.

Ieder is welkom om deze eucharistieviering bij te wonen. Wie goed mee wil zingen met de samenzang wordt verzocht om de generale repetitie bij te wonen die om 13.30 uur begint. De kathedraal is gelegen aan de Leidsevaart, maar de ingang is aan het Bisschop Bottemanneplein.

Ook op zondag 4 oktober is het feest in de kathedraal, want dan wordt de patroon Sint Bavo herdacht. De pontificale eucharistieviering, waaraan het Kathedrale Koor zal meewerken, wordt vanaf 10.00 uur rechtstreeks uitgezonden op Nederland 2.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters