DEN BOSCH - 14 september 2009 - De herindeling van parochies in het bisdom Den Bosch is voor bisschop Hurkmans ook het moment om op te treden tegen parochies die te vrij zijn in de leer. Populaire muziek bij uitvaarten of huwelijksdiensten is straks uit den boze.
Bisschop Antoon Hurkmans wil de vorming van nieuwe parochies in het bisdom Den Bosch aangrijpen om een halt toe te roepen aan allerlei vrijzinnige praktijken in de kerk. "Dat er een bepaalde scheefgroei is ontstaan, kan ik niet ontkennen", zegt Hurkmans.

"De nieuwe parochies moeten gezond zijn, open staan naar de samenleving, maar ze moeten wel orthodox zijn". Priesters uit zijn eigen bisdom hebben Hurkmans verweten dat hij niet zou optreden tegen parochies die zondigen tegen de officiële regels en voorschriften van de kerk. Het gaat daarbij onder meer over het gebruik van teksten die afwijken van de voorgeschreven liturgie voor de eucharistieviering, het toelaten van wereldse liederen tijdens uitvaarten en huwelijksmissen, en het optreden van pastoraal werkers en vrijwilligers die taken van priesters overnemen, zoals de toediening van sacramenten.

Pastoor Cor Mennen uit Oss hekelde onlangs de 'ketterse' praktijken in sommige parochies. Bisschop Hurkmans kreeg het harde verwijt dat hij misstanden ongemoeid zou laten en zo zou meewerken aan de afbraak van de katholieke kerk. Mennen kreeg bijval van zijn collega pastoor Rob Mutsaerts uit Heeze, die gewag maakte van "wantoestanden, die publiekelijk gepraktiseerd worden". Beide pastoors uitten hun kritiek openlijk ondanks

Bisschop Hurkmans weigert commentaar te geven op de grieven van de pastoors, omdat hij "niet in het openbaar over personen wil praten". Wel wil hij duidelijk maken waar hij als bisschop staat. „Ik sta al tien jaar bekend als een orthodox iemand. Ik vind dat we de eucharistie zuiver moeten houden, want die is bron en hoogtepunt van het kerkelijk leven. Niemand heeft het recht om de liturgie te veranderen."

Hurkmans wijst op zijn eerdere oproepen om de door leken geleide woord- en communievieringen in te perken en populaire muziek bij uitvaarten te weren. "Er is al veel veranderd, maar de instrumenten van een bisschop zijn beperkt. Hij kan een priester waarschuwen, schorsen en als het heel erg is zelfs uit de klerikale staat zetten, maar het is niet goed om daar veel energie in te steken In mijn uitstraling ben ik mild en ik zal niet gauw met iemand breken. Je kunt dingen niet veranderen door hard op te treden, alleen door mensen te overtuigen Het is een taai proces. Daarom blijf ik oproepen, maar niet tot in het oneindige. Iedereen weet dat ik niet met mij laat spelen. Dat kan ik niet."

Bron: Brabants Dagblad
http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=16248