Maarschalkerweerd-orgel in de kathedrale kerk van Ste. Catharina te Utrecht
UTRECHT - Op zaterdagavond 31 oktober 2009 wordt de CD gepresenteerd, die onze voorzitter Paul Houdijk heeft gemaakt van het Maarschalkerweerd-orgel in de Utrechtse kathedrale kerk van Ste. Catharina. Deze presentatie vindt plaats in combinatie met de eucharistieviering, die om 18.30 uur begint.

Voor en tijdens de mis speelt Paul houdijk enkele werken van de CD, en het naspel na de mis zal uitlopen in een klein orgelconcert van ca. een half uur waarin eveneens enkele werken van de CD ten gehore worden gebracht. Tijdens de offerande klinkt het ‘Petit Offertoire’ van Cesar Franck, en tijdens de communie het ‘Priere’ van Jaak Nikolaas Lemmens. De bespeling na de mis eindigt met Franck’s ‘Troisieme choral’. Vervolgens wordt het eerste exemplaar van de CD uitgereikt aan pastor Schnell. Na afloop is er nog een gezellige bijeenkomst in de sacristie, waarbij de CD te koop zal zijn.

Paul Houdijk heeft er naar gestreefd een CD te maken met repertoire waarvoor dit romantisch liturgisch Maarschalkerweerd-orgel is bedoeld: repertoire uit de negentiende eeuw. Daarbij moet worden opgemerkt dat men in de negentiende eeuw zelf de term ‘romantisch’ orgel niet gebruikte. Men sprak toen van het ‘moderne’ orgel, omdat er allerlei voor die tijd nieuwe vindingen in de orgelbouw werden toegepast. Om het liturgisch karakter van dit orgel te laten uitkomen zijn er naast enkele meer concertante werken ook enkele werken opgenomen die goed passen in een eucharistieviering of een andere kerkelijke viering.

Bron: Paul Houdijk