DEN BOSCH - De NSGV in het Bisdom Den Bosch werkt nauw samen met het CVA in het cursusaanbod vocale muziek. Het CVA verzorgt een aanbod voor het leiden van een koor. Het leertraject voor amateur-koordirigenten bestaat uit cursussen met een verschillend instapniveau. Alle cursussen worden jaarlijks aangeboden, zodat het mogelijk is om snel door te stromen naar een volgende groep. In tussenliggende periodes volg je de modules kerk-muziek van de NSGV (zie boven).
Aanvang van de komende cursussen in het CVA Tilburg:
- Oriëntatiecursus op zaterdagen vanaf 10 oktober 2009
- Basiscursus 2 op zaterdagen vanaf 19 september 2009
Zie voor het gehele aanbod van het CVA: www.cvakunst.nl/vocalemuziek.
Informatie bij: Ramon van den Boom, tel.nr.: 013 536 39 36 of e-mail: rvandenboom@cvakunst.nl.

Bron: Nieuwsbrief NSGV in het bisdom Den Bosch, jaargang 3,  nummer 6 - augustus 2009