DEN BOSCH - Eveneens in het najaar start een cursus Kerkmuziek, bedoeld voor (toekomstige) koorleiders, cantores, organisten, leden van liturgische werkgroepen en allen die in de parochie (mede) zorg dragen voor de muziek in de liturgie. Er zijn geen toelatingseisen. De cursisten doen kennis en vaardigheden op om op verantwoorde en creatieve wijze om te gaan met muziek in de liturgie.
De cursus bestaat uit twee modules van vijf zaterdagochtenden van 10.00 tot 12.30 uur in de Emmaus-kerk, Boschmeersingel 26 te ’s-Hertogenbosch. De modules worden gegeven met een tussenperiode van een half jaar. Aan het eind van de twee modules hebt u de basis gelegd voor een goed inzicht in de mu-ziek in de liturgie. De modules A en B worden afgesloten met een tentamen. Diegenen die het tentamen met goed gevolg afleggen, ontvangen een certificaat. Cursisten die minimaal de basiscursus II van de dirigentenopleiding hebben behaald en óók deze modules A en B, ontvangen van de Sint-Gregorius- vereniging het getuigschrift “Kerkelijk koorleider”.
In de eerste modules starten we met twee ochtenden kennismaken met gregoriaans. We sluiten ons daarvoor aan bij de cursus gregoriaans (zie boven) op 3 en 10 oktober; daarna vervolgt de module met de lessen 'Wat is liturgie' (21 november), 'Muziek in de liturgie' (28 november) en 'De orde van dienst' (12 december). Het is ook mogelijk op de tussentijdse data de module gregoriaans te voltooien.
De kosten van de cursus bedragen € 50,00 per module (in combinatie met de module gregoriaans samen € 80,00). Hebt u interesse voor het volgen van de cursus kerkmuziek? Vraag dan de folder met informa-tie aan bij onze cursuscoördinator: Wil Marcus, e-mail: wilmarcus@chello.nl.

Bron: Nieuwsbrief NSGV in het bisdom Den Bosch, jaargang 3,  nummer 6 - augustus 2009