UTRECHT - Sinds enkele maanden is de vernieuwde website voor de NSGV ook de website voor de verschillende afdelingen: www.nsgv.nl. Heel verfrissend met een aansprekende eigentijdse huisstijl, die voor de hele NSGV zal gaan gelden. De invoering van de nieuwe huisstijl brengt met zich mee, dat de lange naam Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging voortaan in de afkorting wordt gevoerd: NSGV.

 

Bron: Nieuwsbrief NSGV in het Bisdom DEn Bosch, jaargang 3,  nummer 6 - augustus 2009