DEN BOSCH - Jarenlang hielden wij de zangdag in het oude schoolgebouw van de LTS aan de Spoorlaan in Veghel en de laatste jaren werd ons steeds gezegd: dit jaar kon wel eens het laatste jaar zijn...
Welnu, de nieuwe school van het Fioretti College is nu echt gereed en wordt vanaf het nieuwe school-jaar in gebruik genomen! Dat betekent dat we dit jaar in het gloednieuwe gebouw onze zangdag zullen organiseren. Het nieuwe adres is: Muntelaar 4 te Veghel.

Om nog een andere reden is deze dag heel bijzonder. Want dit jaar zal - zoals reeds eerder gemeld - Tom Löwenthal deze dag leiden. Wij als bestuur zijn er eigenlijk best een beetje trots op, dat we die bekende naam in de wereld van de kerkmuziek en in die van het theater – ondanks zijn drukke agenda – bereid hebben gevonden, dit jaar zijn medewerking aan onze zangdag te verlenen.
Zijn naam kent u vast van zijn composities in bijvoorbeeld Gezangen voor Liturgie of Continuo. En ongetwijfeld hebt u al wat gezangen van hem op het repertoire. U kunt nu dus deze begenadigde com-ponist van kerkmuziek, in levende lijve ontmoeten! U kunt hem zien, maar vooral bézig zien, want die dag zal hij u zingenderwijs kennis laten maken met een aantal van zijn liturgisch muzikale composities. Een buitenkansje, zeker ook voor de zogenoemde ‘middenkoren’, die bij componisten zoals hij het re-pertoire vinden waarbij zij zich ongetwijfeld goed thuis voelen. Maak deze dag dus ook bekend bij het middenkoor (en ook jongerenkoor!) in de parochie.
Ondersteuning biedt het Mediorenkoor uit Oss onder leiding van ons bestuurslid Rein Boeijen.
U hebt de datum waarschijnlijk al in uw agenda staan: zaterdag 14 november 2009.

Bron: DSGV Den Bosch, Nieuwsbrief, jaargang 3,  nummer 6 - augustus 2009