HILVERSUM  (Van onze redactie) - 1 september 2009 - De Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft op 29 augustus het eerste exemplaar van de cd Sacerdos cantat (De priester zingt) aangeboden aan de Utrechtse aartsbisschop Wim Eijk.

Voorbeelden
De vereniging heeft de cd laten maken om priesters te helpen die de mis in het Latijn willen opdragen. Op de cd staan alle misteksten die de priester uitspreekt of zingt. Aan de hand van gesproken en gezongen voorbeelden kunnen priesters, priesterstudenten en diakens zich verder bekwamen.

Het vieren van de liturgie in het Latijn - zeker een gezongen viering - vraagt om oefening.
De Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft ultimo augustus 2009 een CD uitgebracht met de belangrijkste misgezangen van de Novus Ordo die de priester die in het Latijn wil celebreren, kan beluisteren en zelf kan bestuderen. In het boekje bij de CD staan niet alleen de teksten, maar staat ook vermeld waar men de geschreven melodie kan vinden; ook dit zal de studie bevorderen.
Deze CD is tot stand gekomen in samenwerking met de schola van de Krijtberg in Amsterdam, Hans Fonck, pr. en de RKK/KRO-radio.
Sacerdos Cantat – de priester zingt. De Vereniging hoopt van harte dat met de uitgave van deze CD dit doel zal worden bereikt.


Bron: Katholiek Nederland
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2009/detail_objectID693635_FJaar2009.html