HILVERSUM (Van onze redactie) 11 augustus 2009 - Het Vaticaan heeft een dubbel-DVD uitgebracht om priesters en leken met woord en beeld te helpen om een beter begrip te krijgen van de Tridentijnse mis. De ‘cursus’ is afkomstig van de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei. Dat heeft Radio Vaticana gisteren gemeld.

Mis met toelichting
De eerste DVD bevat een volledige mis volgens de Tridentijnse ritus. Een inleiding wordt gegeven door de voormalige voorzitter van Ecclesia Dei, kardinaal Dario Castrillon Hoyos. Het betreft een mis die in 2003 in de Santa Maria Maggiore in Rome werd gevierd. De tweede DVD bevat fragmenten uit de mis, met daarbij een specifieke toelichting.

Tridentijnse mis
De Tridentijnse mis is de eucharistieviering zoals die na het Concilie van Trente (1545- 1563) werd vastgelegd, waarbij de nadruk op het offerkarakter ligt. De mis raakte grotendeels in onbruik door de liturgische vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962- 1965), maar kan zich de laatste jaren weer verheugen in een groeiende populariteit. Met zijn motu-proprio Summorum Pontificum gaf Benedictus XVI op 7 juli 2007 meer ruimte om de mis volgens de Tridentijnse ritus te vieren.

Ecclesia Dei
De pauselijke commissie Ecclesia Dei, door Johannes Paulus II in het leven geroepen om schismatieke katholieke groeperingen te herenigen met de RK-Kerk, werd eerder dit jaar door de huidige paus direct onder de verantwoordelijkheid van de Congregatie voor de Geloofsleer geplaatst. De DVD-cursus is volgens Radio Vaticana al voor die tijd gemaakt.

Bron: http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2009/detail_objectID693110_FJaar2009.html