ALKMAAR - 31 juli 2009 - “Het orgel speelt”. Dat zeggen mensen wel eens als ze een kerk binnengaan en de muziek van het orgel hen tegemoetkomt. Realiseert u zich dat achter het orgel een organist aan het werk is, die het instrument tot klinken brengt? Velen hebben kennis gemaakt met het orgel tijdens kerkdiensten. In veel plaatsen heeft het orgel echter al lang geen kerkelijke functie meer, maar worden er jaarlijks wel concerten georganiseerd, vaak samen met andere instrumenten.

Orgelcursus
Het orgel is een technisch ingewikkeld instrument en er is heel veel verschillende muziek voor gecomponeerd. Om u kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van het orgel start er in september een cursus, waarin vrijwel alle aspecten van het orgel aan de orde komen, zoals de ontwikkeling door de eeuwen heen, de werking van het orgel en de muziek uit allerlei landen en periodes.

Afwisselend
Het is een gevarieerde cursus met zes bijeenkomsten en twee excursies, o.a. naar Flentrop Orgelbouw. De bijeenkomsten zijn steeds in andere locaties, de Grote Kerk, Kapelkerk en Lutherse kerk in Alkmaar, de Christoforuskerk in Schagen en de Allemanskerk in Oudkarspel.
Aan de cursus werken bekende Noord Hollandse organisten mee: Pieter van Dijk, Tjeerd van der Ploeg, Willem Poot en Frank van Wijk alsmede de orgelbouwdeskundigen Gerrit Passenier en Erik Winkel van Flentrop Orgelbouw.

Cursusdagen
De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavonden 15 en 29 september, 6, 13 en 27 oktober en 10 november 2009. De excursies zijn op zaterdag 26 september 2009 en zaterdag 20 maart 2010. De kosten voor deelname bedragen € 140,-.
Het volledige programma kunt u op opvragen bij Gerrit Prins. Bij hem kunt u zich ook opgeven voor de cursus: telefoon: 072 5611943, e-mail: gfprins@telfort.nl. nadere informatie is ook verkrijgbaar in diverse kerken in Noord Holland èn op websites van orgelorganisaties. Zie bijvoorbeeld http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl/orgels/

Voorlopig programma Orgelcursus 
- 15 september: Introductie en kennismaking; Ontstaan en verschijningsvormen van het orgel gedurende 500 Jaar orgelkunst in Nederland. Docent: Frank van Wijk. Locatie: Kapelkerk Alkmaar.
- 26 september: Excursie naar Flentrop Orgelbouw onder leiding van Gerrit Passenier.
- 29 september: Lezing over de werking van het orgel. Docent: Erik Winkel van Flentrop Orgelbouw. Locatie: Christoforuskerk in Schagen.
- 6, 13 en 27 oktober: Vormen en stijlen in de orgelliteratuur, geïllustreerd met veel muziekvoorbeelden. Docent: Tjeerd van der Ploeg. Locatie: op 6 en 13 oktober in de Lutherse kerk van Alkmaar en op 27 oktober in de Allemanskerk te Oudkarspel.
- 10 november: De dispositieopbouw van het orgel. Docent: Pieter van Dijk. Locatie: Grote Kerk van Alkmaar.
- 20 maart 2010: Excursie naar orgels in Oosthuizen, Edam en Purmerend onder leiding van Willem Poot.

http://www.hotfrog.nl/Companies/Stichting-Pieter-Backer-Orgel-Bonifaciuskerk-Medemblik/FullPressRelease.aspx?id=29261