ROERMOND - juli 2009 - Om de kwaliteit en de kwantiteit van de koorzang in de toekomst te waarborgen is de opleiding van gekwalificeerde kerkmusici van groot belang. KREATO Hogeschool voor Muziek in Thorn, waarmee de NSGV een convenant voor de opleiding van kerkmusici gesloten heeft, biedt de mogelijkheid opgeleid te worden tot kerkmusicus. Op bijna elk beginniveau en op bijna elke leeftijd kunt u een cursus beginnen.

De opleiding tot kerkmusicus loopt grotendeels parallel met de HAFA-dirigentenopleiding en beide opleidingen doen daar hun voordeel mee. Onderstaand een overzicht van de opleidingsmogelijkheden voor kerkmusicus.

Lager kader
Tevens toelatingstraject ‘Van niets tot toelatingsexamen Kerkmusicus niveau III’. Er zijn hiervoor de volgende drie mogelijkheden:
- een muziekschoolopleiding tot minstens 2e en 3e graad (B-C examen) op ieder willekeurig instrument of zang;
- vooropleiding KREATO (doorgaans twee jaren).
- per dekenaat: als er meer dan twaalf cursisten kan ter plekke een vooropleiding verzorgd worden, waarbij de duur afhankelijk is van de kwaliteiten. Hierbij is geen beginniveau nodig; wel wordt gelet op ‘ontwikkelbare kwaliteiten’; Eindtermen van dit traject zijn beschreven in de toelating tot de Meerjarige Dirigenten Opleiding / Kerkmusicus III en op te vragen bij KREATO.

Middenkader kerkmusici
Er zijn momenteel zes differentiaties voor dit niveau Kerkmusicus III:
- koordirectie: kerkkoordirigent
- gregorianist: gevorderd zanger en basisdirectie gregoriaans
- organist
- ensembleleider: samenvoeger cantor en instrument tot eenheid
- cantor: voorzanger en volkszangleider
- kinderkoordirigent: een specialisatie bij koordirectie

Zowel de NSGV, de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom, alsmede KREATO zetten in op de opleiding ‘kerkmusicus III’, zowel wat betreft opleidingsniveau, salaristabel en praktische inzetbaarheid. Deze opleiding is landelijk erkend en gecertificeerd als middenkaderopleiding en is zowel op hoger amateurniveau als op lager beroepsniveau in te schalen. Vooral de specialisatie ensembleleider lijkt momenteel het meest praktijkgericht.

Hoger kader kerkmusici
Conservatoriumniveau opleiding kerkmusicus I en II.

Informatie over de opleidingen is verkrijgbaar via het secretariaat van de NSGV (adresgegevens onderaan deze rubriek), bij KREATO (0475-561946, d.schreurs@kreato.nl) of de Dienst Liturgie en Kerkmuziek (0475-386777, g.sars@bisdom-roermond.nl)

Bron: Bisdom Roermond
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2739