HAARLEM (RKnieuws.net) - 16 juli 2009  - De regiovorming in het bisdom Haarlem-Amsterdam gaat, vijf jaar na het verschijnen van de pastorale nota Nieuwe tijden, nieuwe wegen, een beslissende fase in. Dat meldt het bisdom op zijn website.

Nadat eerder de gebouwensituatie - met medewerking van monumentenzorg - de financiën, de personele bezetting en de verschillende pastorale gebieden zijn doorgelicht en besproken, wil het bisdom komend najaar graag horen hoe de samenwerking is gevorderd. Centraal daarbij staat ook de vraag naar de liturgische samenwerking.

Het is ruim tien jaar geleden dat de Nederlandse bisschoppen in hun nota “Meewerken in het pastoraat” aandacht vroegen voor liturgie en de invoering van de regelingen uit de verschillende liturgische nota’s en instructies. Deze brief was op zijn beurt een vertaling van de Romeinse Instructie van 15 augustus 1997 “Medewerking van niet-gewijden….” In de afgelopen jaren verschenen verder de “Brief aan allen..” (Haarlem2001), de diocesane notitie “Vormgeving liturgie” (2002), en laatstelijk de “Adventsbrief van de Nederlandse bisschoppen” (2007) en de bijbehorende Liturgische Regelingen (2008).

In het najaar zal een diocesane commissie gesprekken starten met de pastores en besturen van iedere regio, en vervolgens verslag uitbrengen aan de bisschop. Een en ander is vandaag bekendgemaakt in een brief van het bisdom aan de medewerkers in het pastoraat en aan de parochiebesturen.

Bron: Rorate; Theo Borgermans
http://www.rorate.com/nws.php?id=55902