ROERMOND - juli 2009 - Voor de uitvaartliturgie zijn op verzoek twaalf bewerkingen en korte, eenvoudige composities in de maak voor instrumentale ensembles in wisselende bezetting. Deze bewerkingen zijn ook bedoeld voor de avondwake of om ten gehore te worden gebracht op begraafplaatsen en in crematoria.

In de instrumentale werken zijn de melodieën herkenbaar van onder meer het Gregoriaanse ‘Requiem’ en ‘In Paradisum’, waarmee voor deze traditie een plaats bewaard blijft. Ook enkele bekende liederen die zowel instrumentaal ten gehore kunnen worden gebracht, alsook kunnen dienen ter begeleiding van de samenzang. Het betreft ‘Blijf mij nabij’, ‘Psalm 23’ (De Heer is mijn herder), ‘Psalm 65’ (De stilte zingt U toe), ‘Psalm 91’ (Wie in de schaduw Gods mag wonen), ‘Psalm 118’ (Gij dienaars aan de Heer gewijd) en ‘Vernieuw Gij mij o eeuwig licht’.

Praktisch gesproken betekent dit dat met de muziek in de hand vier of vijf instrumentalisten gevraagd kunnen worden, bijvoorbeeld van de plaatselijke harmonie of fanfare. Maar ook bijvoorbeeld seniorenorkesten kunnen dankbaar gebruik maken van deze zettingen.

Een tweede serie wordt gepland, en daarvoor kunnen nu reeds bij de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom suggesties gedaan worden voor wat betreft de liedkeuze uit het liturgisch repertoire. Daarnaast is in voorbereiding een serie met Marialiederen als ‘O reinste der scheps’len’, ‘God groet U zuiv’re bloeme’ en ‘Te Lourdes op de bergen’.

Intekenen op de eerste uitgave, die in het najaar verschijnt, is nu reeds mogelijk. Prijs: € 25,- (voor partituur, orgelversie en de partijen in verschillende toonsoorten).
Te bestellen via dlkm@bisdom-roermond.nl 

Bron: Bisdom Roermond
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2737