Jan van Hoof uit Loon op Zand is op Koninginnedag koninklijk onderscheiden. Hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn woonplaats is hij op vele gebieden actief, zoals in het Loonse ‘Tonpraotersgilde’ en de ‘Heemkundekring Loon op ’t Sandt’. Op muzikaal gebied maakte hij zich verdienstelijk als oprichter, dirigent en organist van diverse (kinder)koren en als lid van de ‘Werkgroep Restauratie Kerkorgel in de Parochiekerk St.-Jan’s Onthoofding’. Ook is hij vrijwilliger bij de Jaarlijkse Open Monumentendag in Loon op Zand. (RH; NotaBene, juli/aug.’09)