Workshop voor amateurkoorzangers en –instrumentalisten o.l.v. Bert Steinmann, hoboïst in Holland Simfonia en dirigent van diverse amateurorkesten op zaterdag 3 oktober 2009 in de Doopsgezinde Kerk, Haarlem.Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de Andriessen/De Klerk Stichting zal er op 3 oktober een workshop gehouden worden voor amateurmusici.  ’s Ochtends en ’s middags wordt het repertoire ingestudeerd; ’s avonds vindt een uitvoering plaats.

Repertoire: Adagium Suite van Albert de Klerk (voor koor en orkest)
waarin spreekwoorden uit diverse landen op humoristische wijze muzikaal
worden verbeeld.
Cantabile van Albert de Klerk (voor orkest)

Wie kunnen zich opgeven?
Zangers: alle stemsoorten, enige koorervaring is welkom
Strijkers: viool, altviool, cello, contrabas
Houtblazers: fluit, klarinet, hobo, fagot
Koperblazers: trompet in C, trombone, hoorn
Pianisten en slagwerkers.
Leeftijd: 10 tot 80 jaar.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun partij vooraf zelfstandig in kunnen studeren.
Voor inhoudelijke vragen hierover kan men zich wenden tot de workshopleider Bert Steinmann, b.steinmann@planet.nl
Algemene informatie: Leo Dobbe, bestuurslid van de Andriessen/De Klerk Stichting, ltjdobbe@cs.com of 023 5329461

Kosten deelname: € 15,- (bladmuziek en lunch inbegrepen).

Inschrijven kan via de website van de Andriessen/De Klerk Stichting: www.andriessendeklerkstichting.nl of via een inschrijfformulier dat bij de Stichting te verkrijgen is.
Sluitingsdatum voor inschrijving is 29 augustus 2009.

Hebt u/Heb je familie, vrienden of buren die een instrument bespelen of zingen, maak ze enthousiast en geef u/je samen met hen op.
Het repertoire zal iedereen aanspreken en Bert Steinmann staat garant voor een geweldige, inspirerende en leerzame dag!

Bron: Andriessen/De Klerk Stichting