CULEMBORG - 26 juni 2009 - Code-X Music bestaat bijna 5 jaar. Code-X Music is druk aan het werk voor kinder-, jongeren- en middenkoren, die hun basis hebben in de parochies en kerkelijke gemeenten. Code-X Music wil ook de volgende 5 jaar haar diensten enf producten blijven aanbieden. Code-X Music introduceert nu voor € 50,-- per jaar per koor of per individu een lidmaatschap.

Albert Arens is voor een jaar uitgezonden naar het bisdom Paramaribo in Suriname. Ronald Jansen en Bart de Jong vormen nu de staf in Nederland, met ondersteuning van Lucy van Maaren en Solange Lieveld op het secretariaat van Code-X Music.

Code Music blijkt hard nodig om het netwerk van jonge kerkkoren, dirigenten, en van (kinder- en jongeren-)liturgiewerkgroepen te kunnen onderhouden, informeren en ondersteunen. Na het op 31 januari dit jaar in Tilburg gehouden symposium heeft Code-X Music haar beleid in grote lijnen voor de komende jaren vastgesteld.

Informatie over projecten, diensten en producten kun je vinden op www.code-music.nl. De website wordt de komende maanden grondig vernieuwd: meer interactie, meer muziekfragmenten, meer suggesties voor liturgie en koorzang.

Code Music heeft geen vaste bron van inkomsten. Om te blijven bestaan is de steun van leden, donateurs en fondsen onontbeerlijk. Mede dankzij de bijdrage van aangesloten koren en dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan Code Music haar werk doen als hart van een levendige en vruchtbare webcommunity.

Daarom doet Code-X Music een beroep op uw betrokkenheid met de uitnodiging lid te worden van Code-X Music. De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt € 50,-. Die kunt u over maken op rek. 4553912 van Code-X te Culemborg o.v.v. contributie Code Music 2009 en de naam van het koor of organisatie, alsmede de plaatsnaam.

De bijdrage van € 50,- voor het koorlidmaatschap of als individuele bijdrage houdt Code-X Music als webcommunity en serviceorganisatie in de lucht. Leden krijgen korting op producten en diensten(zie webwinkel en agenda) en worden in het beleid betrokken.

Mag Code-X Music op jullie steun en bijdrage rekenen?

Bron: Code-X Music; Willem de Boer, voorzitter Code-X