19 juni 2009 - Priester Antoine Bodar zal vrijdagavond 19 juni in de Sint Willibrordkerk in Utrecht een requiemmis opdragen voor de zielenrust van pater Kotte, die drie jaar geleden (11 juni 2006) is overleden. Ook zal Bodar ingaan op de belangrijke rol die pater Kotte in zijn leven speelde. Kotte was docent Latijn van de jonge Bodar op het seminarie van de Assumptionisten in Boxtel. Later werd hij zelfs diens klassenleraar en biechtvader.

Leraar en leerling hielden levenslang contact, ook al werd dit tenslotte moeizaam, vanwege de quasi-gesuspenseerde status van pater Kotte in het aartsbisdom Utrecht. Bij de priesterwijding van Antoine Bodar in 1992 was pater Kotte niettemin een van de handopleggende priesters.

De requiemmis voor pater Kotte vindt plaats in de Sint Willibrordkerk aan de Minrebroederstraat in Utrecht om 19.30 uur. De Mis wordt voorafgegaan door een gregoriaans concert om 19.00 uur. Om 20.45 uur. houdt Antoine Bodar de lezing 'Katholieken vervolgd?' Een en ander vindt plaats in het kader van de Utrechtse 'Kerkennacht'. (KN)
 
Bron: Katholiek Nieuwsblad
http://www.katholieknieuwsblad.nl:80/kort/index.php?id=6430