Deelnemers aan de volkszang zijn van harte welkom!
Voor het Jubileumkoor dat op zaterdag 3 oktober a.s. de première van de Nicolaasmis van Jan Valkestijn zal verzorgen hebben zich inmiddels 350 personen aangemeld. De voorbereidingscommissie heeft besloten de inschrijving stop te zetten. Om organisatorische redenen is het helaas niet mogelijk om meer koorleden toe te laten.

Het wordt zo langzamerhand duidelijk dat de Korendag in de kathedraal van Haarlem een feestelijk hoogtepunt zal worden in het jubileumjaar van het 450-jarige Bisdom Haarlem-Amsterdam. Koren en individuele koorleden die dit evenement niet willen missen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de volkszang, want die is even onmisbaar als de koorzang. U wordt dan om 13.30 uur verwacht op de generale repetitie, zodat u om 15.00 uur in de eucharistieviering uw stem kunt voegen bij het koor, het orgel en de koperblazers.
Het zou voor de organisatie heel prettig zijn om te weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen.
En voor u is het prettig als u de volksstem thuis al even geoefend hebt.

Inschrijfformulier. Daarop kunt u ook aangeven of u alsnog voor uw eigen gebruik één of meer partituren en/of koorpartituren wilt ontvangen, want dat kan dan nog steeds tegen gereduceerd tarief. Overigens kunt u ook op de korendag zelf nog besluiten om de bladmuziek aan te schaffen, want de uitgever
Annie Bank Edition is 3 oktober met een stand aanwezig.

Bron: Extra editie Nieuwsbrief NSGV Haarlem-Amsterdam