Het Dominicanenklooster Huissen -  centrum voor bezinning, bezieling en beweging – organiseert op zaterdag 22 augustus 2009 een studiedag Psalmen zingen, vanuit een kloosterlijke traditie. Het initiatief voor deze dag komt van Psalterkleinkoor ‘Incipio’. Dit koor is opgericht in 2008 en bestaat uit mensen die zich willen bekwamen in het reciteren van psalmen op zogenaamde "chants" (eenvoudige, meerstemmige melodieen die telkens herhaald worden). "Incipio" betekent "ik begin" en duidt aan dat onze groep begint psalmen te reciteren op chants en dat we juist psalmen reciteren.
 
Op deze studiedag komen drie ‘tradities’ aan de orde: Het Abdijboek, de Psalmen uit de Naarderbijbel en de liturgisch-muzikale traditie van André Gouzes OP.
 
Dominicaan, dichter en liturgist Henk Jongerius en theoloog, predikant en vertaler van de Naarder Bijbel Pieter Oussoren zullen de vertalingen en tradities toelichten en inleiden. Kerkmusicus Theo Menting zal met de aanwezigen de muziek instuderen.
 
De dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het zingen en reciteren van (onberijmde) Psalmen. Koren, cantorijen, cantores, pastores, leden van liturgische werkgroepen en allen die met deze wijze van psalmzingen willen kennismaken, zijn van harte welkom.
 
Deze studiedag kan een ondersteuning bieden aan initiatieven in parochies en kerkelijke gemeenschappen die bezig zijn met viering rond getijden of deze willen opzetten.
 
De dag begint om 10.30 (kapel open: 10.00 uur) en wordt rond 16.00 uur afgesloten met een vesper.
 
Datum:       zaterdag 22 augustus 2009
Locatie:       Kapel Dominicanenklooster Huissen
                   Stadsdam 1, 6851 AH Huissen
Kosten:       € 17,50 (inclusief koffie/thee, lunch en programmaboek)
Aanmelden: secretariaat@kloosterhuissen.nl of via 026 3264422