BRUSSEL (KerkNet) – Op het 54ste Liturgische Congres, op maandag 19 en dinsdag 20 oktober a.s. in de Duinse Polders in Blankenberge, staan liturgie en pastoraal rond de uitvaart centraal. In een snel evoluerende maatschappij, waar lijden, sterven en dood op de achtergrond lijken te verschuiven en waar de Kerk geen hoofdrolspeler meer is, roept de uitvaartpastoraal en -liturgie vele vragen op.

Het congres wil daarom eerst stilstaan bij de betekenis en de zin van lijden en dood in onze cultuur en in ons geloof. Vervolgens worden heel concreet – aan de hand van getuigenissen – de vele aspecten van deze liturgie en pastoraal belicht. Hoe kan de kerkelijkheid van de uitvaartliturgie en -pastoraal gestalte krijgen in groepswerk, zodat deze verbonden is met de ziekenpastoraal, met de zorg voor stervenden en voor rouwenden? Zijn er degelijke christelijke afscheidsrituelen voor de crematoria? Wie worden de voorgangers in de uitvaartliturgie? Hoever kan een christelijke uitvaartliturgie gepersonaliseerd worden? Hoe maken wij als christelijke gemeenschap ons ‘aanbod’ kenbaar aan buitenstaanders? Het congres wordt afgesloten met een debat over enkele belangrijkste knelpunten rond de christelijke uitvaart.
Inschrijven kan via het secretariaat van het Liturgisch Congres, Abdijstraat 40 in 2260 Tongerlo of per mail naar: info@liturgischcongres.be. Het volledige programma is te vinden op de congres-website: www.liturgischcongres.be.

Bron: Kerknet
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=86124