DELFT - 2 juni 2009 - De ingrijpende restauratie van het Maarschalkerweerd orgel van de Maria van Jessekerk te Delft is bijna afgerond. Op dit moment (juni 2009) is de orgelbouwer Elbertse uit Soest bezig met herintonatie van de 2300 orgelpijpen. Het instrument kreeg geheel nieuwe mechanieken en een Barker voor het Hoofdwerk, naar oorspronkelijk concept uit 1893. Tevens werd een nieuwe speeltafel gereconstrueerd. Na de pneumatisering in de jaren 30 is het nu weer geheel mechanisch!
Het grootste kerkorgel van Maarschalkerweerd zal (na 6 jaar afwezigheid, mede veroorzaakt door de kerkrestauratie) op zaterdagmiddag 24 oktober a.s. om 15:00 uur door de vaste organiste van de kerk Petra Veenswijk feestelijk worden ingespeeld.
De inwijding zal gedurende de Hoogmis van 25 oktober (om 10:30 uur) in aanwezigheid van Bisschop Mgr. A. van Luyn plaatsvinden (uitgevoerd wordt door het parochiekoor “Deo Sacrum” de mis in fis van Widor.

Meer informatie op de website:
http://members.ziggo.nl/veenswijkorgel/home.html