DEN BOSCH (RKnieuws.net) - Maandag 25 mei 2009 - De slotviering met het megakoor waarmee het Bisdom van ’s-Hertogenbosch het Geloofsfeest afsloot is nu terug te zien op de website van het bisdom. 2000 zangers en zangeressen zongen in de tent op de Parade de Sint Jansmis die priester-musicus Maurice Pirenne componeerde.

Aan het einde van de slotviering in de tent op de Parade in Den Bosch bedankte de bisschop de vele vrijwilligers en gaf aan dat het bisdom in de parochies gestalte moet krijgen door de vele werkers in het pastoraat, de gelovigen en vrijwilligers. “De geseculariseerde en geïndividualiseerde samenleving is geen bedreiging maar een uitdaging. De vijf jaar voorbereiding op dit bisdomjubileum heeft ons geleerd dat we het evangelie moeten uitdragen in de wereld. Maar we kunnen alleen getuigen van het evangelie wanneer we het zelf ervaren hebben,” zei mgr. Hurkmans.

Ook andere bisschoppen vierden de afsluitende mis op de Parade mee. Pauselijk nuntius, mgr. Bacqué las een brief van de paus voor waarin hij het bisdom Den Bosch feliciteert met het 450 jarig jubileum. Mgr. Van Luyn noemde het bisdom Den Bosch ‘relationeel en dynamisch’. “Het megakoor dat hier vandaag is laat dat zien,” zei de voorzitter van de Nederlandse bisschoppen conferentie namens de bisschoppen van Nederland. Kardinaal Danneels van Mechelen Brussel concelebreerde de Eucharistieviering, samen met mgr. Eijk, aartsbisschop van Utrecht en bisschop Van de Hende van Breda. Verder waren mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, mgr. Lescrauwaet en mgr. Muskens aanwezig. Mgr. Bluyssen kon er helaas niet bij zijn. Uit Duitsland was mgr. Glenn, de nieuwe bisschop van het aangrenzende bisdom Münster er, mgr. Janssen uit Xanten bij Kevelaer en mgr. Melzer uit Keulen. De Evangelisch Lutherse kerk uit Kurhessen Waldeck was ook vertegenwoordigd. Door de opkomst van veel priesters liep het uitreiken van de communie voorspoedig.

Belangrijke uitdaging
“De Kerk staat voor een belangrijke uitdaging, het Geloofsfeest heeft een keerpunt gebracht. Niet alles zal direct veranderen, maar het Geloofsfeest heeft de verbondenheid tussen mensen en met God laten zien,” dat zei bisschop Hurkmans na afloop van de slotviering. Het volgende bisdomjubileum is in 2059, dan bestaat het bisdom 500 jaar.

(Bron: Bisdom Den Bosch)