Op dinsdag 26 mei houdt het seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in samenwerking met de Zevende Hemel een studiedag over theatrale en lichamelijke werkvormen in de liturgie. Thema is: ‘Ons lichaam spreekt voor zich’. De studiedag wordt gehouden op Hydepark in Doorn.

Predikanten en kerkelijk werkers kunnen dan kennismaken met een lichamelijke en theatrale vormgeving van de liturgie. Daarmee kan de zondagse viering tot een persoonlijke ervaring worden die doorwerkt en te denken geeft. 

In contact komen met God
Bert de Leede, hoofd van het PThU-seminarium, licht de keuze voor dit onderwerp toe: ‘Het Woord van de Bijbel en het woord van de voorganger staan centraal in de protestantse kerkdienst. De mens is echter meer dan alleen oor. Het hele lichaam is een belangrijke bron van betekenis, kennis en ervaring. Hoe kunnen de andere zintuigen zo geraakt worden dat mensen op een verrassende, nieuwe manier in contact komen met God in de bijbelverhalen? Veel predikanten en anderen uit het kader van de gemeente zijn daarnaar op zoek. Op de studiedag gaat het om de wisselwerking tussen lichaamstaal, theatrale verbeelding en de taal van het W/woord. We sluiten aan bij de eigen ervaringen van de deelnemers tot nu toe. Ze krijgen concrete en praktische oefeningen en theoretische informatie. Dit laatste is belangrijk voor de hermeneutische verantwoording.’

>> meer informatie en aanmelden >>

De studiedag duurt van 9.30 tot 16.30 uur.
Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers.
De kosten zijn € 85,00.

De Zevende Hemel is een maatschap van docenten die zich richten op training en begeleiding in het gebruik van spel, drama en dans. De Zevende Hemel biedt een plek waar mensen uit kerken en levensbeschouwelijke instellingen zich kunnen scholen in deze werkvormen.
Meer informatie op www.7evendehemel.nl

Protestantse Theologische Faculteit
http://www.pthu.nl/news.aspx?lIntNavId=37&lIntEntityId=265