ROME - 6 mei 2009 - In het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom Haarlem - Amsterdam reisde het koor van de Sint Bavo samen met de kinderen van de koorschool naar Rome. De zes dagen in de Eeuwige Stad vormden een aaneenschakeling van hoogtepunten, maar ook een organisatorische en logistieke tour de force. In totaal een kleine honderd mensen vormden het gezelschap. Er was lang voor gespaard, gewerkt, gelobbied en anderszins voorbereid, maar het resultaat mocht er zijn.

Niet alleen de bisschop van Haarlem-Amsterdam,, mgr. Punt, maakte de reis mee, maar ook kardinaal Adrianus Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht. Het koor had in die zes dagen liefst zeven uitvoeringen in eucharistievieringen en concerten. Muzikaal hoogtepunt waren wel het optreden in de kerk van Santa Maria in Trastevere, waar de H. Willibrord zijn bisschopswijding ontving, en in de kerk van de Anima, bij het graf van de Nederlandse paus Hadrianus. Feestelijk hoogtepunt was het optreden voor de paus, helemaal vooraan op het Sint Pietersplein. Twee kinderen mochten Benedictus een cd aanbieden met opnamen van hun koor. Dat de H. Vader ervan genoten heeft bleek wel uit het feit dat hij het koor tot tweemaal toe begroette, eenmaal tijdens de audiëntie van woensdag en nogmaals op zondag, bij het Regina Coeli. In een kort persoonlijk gesprekje met onze bisschop zei de paus getroffen te zijn door de mooie liturgische uitstraling van het koor, dat in rode toog en witte koorhemden veel bekijks trok.

Op het programma stond onder meer en bezoek aan de Vaticaanse tuinen en, voor de ouderen, aan de opgravingen onder de basiliek van Sint Pieter, waar men in de jaren veertig het graf van Sint Petrus heeft teruggevonden. Er was ook ,voor het eerst in de dertienjarige geschiedenis van dit huis, een concert in Domus Sanctae Marthae, in opdracht van Johannes Paulus II gebouwd voor de huisvesting van de kardinalen bij het conclaaf. Daar waren onder meer Kardinaal Re en kardinaal Comastri bij aanwezig en vele leden van de Romeinse Curie.

Zondagmiddag zong het koor in de Sint Pieter, tijdens een eucharistieviering die werd gecelebreerd door kardinaal Comastri. ’s Ochtends hadden de Haarlemse zangers en zangeressen de mis in de Friezenkerk opgeluisterd. Hier was mgr. Punt hoofdcelebrant, met als concelebranten onder meer kardinaal Simonis en mgr. Hans van den Hende, bisschop van Breda, alsmede de secretaris van de pauselijke Raad Cor Unum, de Nederlander mgr. Karel Kasteel.

Veel waardering was er, van de kardinaal, maar ook van onze bisschop en van verschillende Vaticaanse prelaten, voor de koorschool. In een verslag van RKK’s Kruispunt-tv noemde mgr. Punt de school een voorbeeld voor het onderwijs, een instelling waar gedegen schoolse vorming, muzikale ontwikkeling en verbreding van de culturele en geestelijke horizon hand in hand gaan.
 
Bron: Bisdom Haarlem
http://www.bisdomhaarlem.nl/nieuws/2009/koorrome.htm