ROTTERDAM - 19 april 2009 - Op dinsdag 12 mei wordt er weer een HillegondaDebat gehouden in Hillegersberg. Het thema is God, meester in de kunsten: over de verhouding tussen kunst & religie. Antoine Bodar (kunsthistoricus en priester te Rome) en Hayo Boerema (organist van de Laurenskerk) gaan met elkaar in debat.

Over één ding zijn velen het wel eens: Kunst en cultuur zijn in het verleden uitermate beïnvloed door godsdienst. De vraag is echter of hedendaagse uitingen van kunst en cultuur nog steeds op enige wijze geworteld zijn in religie. Kan cultuur los van religie voortbestaan, is “echte” kunst misschien per definitie religieus? Over deze en meer vragen gaan we tijdens het HillegondaDebat in gesprek met Antoine Bodar en Hayo Boerema, en met u als bezoeker van dit debat. We vragen ons af óf en op welke manier kunst verwijst naar datgene waar we ons geen voorstelling van kunnen maken.

Dr. Antoine Bodar, priester te Rome, wordt volgens zijn eigen website "verfoeid en geliefd door helderheid van geloofsgetuigenis" Aan de Universiteit van Leiden was hij lange tijd docent in kunstgeschiedenis en esthetica. Tegenwoordig is hij ook bijzonder hoogleraar christendom, cultuur en media aan de Universiteit van Tilburg.

Hayo Boerema is organist-titulair van de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam. Aan de opleiding Kerkmuziek van de PKN is hij verbonden als docent Kerkelijk Orgelspel. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen bij grote orgelconcoursen. Daarnaast componeert hij voor verschillende ensembles en instanties.

plaats: Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam
datum: donderdag 12 mei 2009
tijd: 19:30 uur inloop; 20:00 uur aanvang
toegang: gratis
informatie: http://www.debat.hillegonda.nl

Bron: De Echo Rotterdam-Noord
http://www.echo.nl/ro-no/buurt/lees/861645/hillegondadebat.kunst.religie/