HAARLEM - 9 april 2009 - De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. J.M. Punt, heeft woensdag 8 april uit handen van componist Jan Valkestijn de eerste partituur ontvangen van de Nicolaasmis. De bisschop had hem vanwege het 450-jarig bestaan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam de opdracht gegeven tot het schrijven van deze compositie. De overhandiging vond plaats in de plebanie van de kathedraal te Haarlem na de jaarlijkse Chrismamis.

De Nicolaasmis - op Nederlandse tekst - bevat niet alleen de gebruikelijke vaste ordinariumgezangen, maar ook toonzettingen van de kyrielitanie, enkele acclamaties en het Onze Vader, alsmede van de zegen en wegzending. De mis kan uitgevoerd worden in diverse koorbezettingen (twee- of driestemmig gemengd koor, een- of tweestemmig dameskoor) met volkszang en orgel. Ook de medewerking van een koperkwartet behoort tot de mogelijkheden en verleent aan de uitvoering een extra feestelijk accent. De mis is vernoemd naar de beschermheilige van Amsterdam, de stad die sinds januari jl. officieel in de naam van het Bisdom is opgenomen.

Op zaterdag 3 oktober a.s. zal de Nicolaasmis voor het eerst worden uitgevoerd tijdens een pontificale Eucharistieviering in de kathedraal van Haarlem, waarbij alle vrijwilligers uit het bisdom, in het bijzonder de koorleden, van harte welkom zijn. Nadere informatie hierover wordt binnenkort naar de koren toegestuurd. De mis is te bestellen bij muziekuitgeverij Annie Bank te Amstelveen. Deelnemers aan de korendag krijgen een korting op de normale verkoopprijs. Op de website www.anniebank.nl is het mogelijk om een indruk te krijgen van de partituur. 

Bron: Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters 
http://www.bisdomhaarlem.nl/main.htm