Elke muziek heeft haar hemel: Over de religieuze betekenis van muziek.
De Liturgiekamer van de Prof.dr. G. van der Leeuwstichting initieerde twee jaar geleden een boekproject onder de titel ‘Theologie en muziek’. Het resultaat van dit project wordt gepresenteerd op vrijdag 15 mei 2009: een boek met als titel Elke muziek heeft haar hemel, uitgegeven door Damon (Budel). Tijdens het symposium komen diverse aspecten van de vraag naar muziek en religieuze betekenis aan de orde. Vanuit filosofisch, theologisch, liturgiewetenschappelijk, sociologisch, muzikaal en musicologisch perspectief wordt op deze vraag gereflecteerd. Auteurs van het boek

Elke muziek heeft haar hemel en enkele gastsprekers tonen hun visie, soms in aansluiting op het boek, dan weer verdiepend, zoekend naar nieuwe wegen; soms ook kritisch, want de vraag naar muziek en religieuze betekenis is een complexe en het onderzoek hiernaar is met de presentatie van Elke muziek heeft haar hemel niet afgerond.

Sprekers zijn: Arnold Burms (Leuven), Jos Leussink (Bunnik), Sander van Maas (Amsterdam), Erik Heijerman (Utrecht), Martin Hoondert (Tilburg). Een muzikale performance door de cellist Arne Deforce is onderdeel van het symposium. Organisatie door: De Liturgiekamer van de Van der Leeuwstichting in samenwerking met prof.dr. Martin Hoondert (hoogleraar en Fontys-lector Muziek en Christendom) en het Instituut voor Liturgische en Rituele Studies (Universiteit van Tilburg).

Plaats: Universiteit van Tilburg, Dante-gebouw, zaal 2 (zie voor een routebeschrijving: www.uvt.nl/contact)
Tijd: 10.00u ontvangst, afsluiting met borrel rond 15.45u. Zie voor het volledige programma: www.uvt.nl/ilrs, onder ‘agenda’
Kosten: € 25,00 / € 17,50 voor studenten (inclusief lunch) over te maken op bankrekeningnummer 45.50.46.042 t.n.v. Universiteit van Tilburg onder vermelding van “ILRS - Symposium 15 mei 2009”Aanmelden: ilrs@uvt.nl of Instituut voor Liturgische en Rituele Studies t.a.v. mevrouw dr. I. de Loos Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

Elke muziek heeft haar hemel

Over de religieuze betekenis van muziek

Programma
10.00u Ontvangst, thee en koffie
10.30u-10.50u
Martin Hoondert, Inleiding op de dag en de thematiek10.50u-11.35u Arnold Burms, Stem, muziek en betekenis
11.35u-12.00u Koffiepauze
12.00u-12.45u
Sander van Maas, ‘Scherm en Verzinking’: Over de dimensies van religieuze muziek
12.45u-13.45u Lunchpauze
13.45u-14.15u
Jos Leussink, Expressief versus liturgisch Lezing aan de hand van muziekvoorbeelden
14.15u-14.45u
Erik Heijerman, ‘Diepe’ muziek en ‘transcendente’ ervaring
14.45u-15.30u Arne Deforce, cellist, lecture performance:De zoektocht naar transcendentie in de muziek van de 20
e eeuw
15.30u Boekpresentatie
Ca. 15.45u Borrel, napraten, boekverkoop.

Informatie: m.j.m.hoondert@uvt.nl

Bron: Persbericht symposium / Vrijdag 15 mei 2009