In Brunssum start binnenkort een project om kinderen vanaf drie jaar kerkorgel te leren spelen. Daarvoor wordt een kinderorgelclub opgericht waar in kleine groepjes les wordt gegeven. Alle basisscholen krijgen een introductie.

Het initiatief komt van organist/componist Gerard Sars uit Sint Odiliënberg die al eerder soortgelijke clubjes startte in zijn eigen woonplaats en in Roermond. Het gaat er daarbij om, om kinderen te laten kennismaken met muziek, hun leren improviseren. Daarnaast is het de bedoeling de orgelmuziek te behouden, want het aantal orgelspelers daalt, terwijl in Limburg nog honderden kerkorgels staan. Het kost vaak moeite kerkbesturen ervan te overtuigen dat kinderen kerkorgel kunnen spelen.

In Brunssum trof hij een heel open sfeer aan. Pastoor Vincent Goulmy vindt het kerkorgel bij uitstek geschikt voor kinderen, al zijn hun beentjes vaak nog kort om bij de pedalen te kunnen. “Je kunt met heel weinig inspanning heel veel klank maken”, legt hij uit.

Vóór de club start moet er nog een aantal praktische zaken geregeld worden. Zo moet er iemand zijn die de lessen begeleidt en ervoor zorgt dat de kinderen in de pauze limonade kunnen drinken! Een oproep aan andere parochies: Neem dit prachtige initiatief over!!! In het belang van de kinderen en in het belang van het behoud van de orgelmuziek.

Bron: BisdomRoermond/Nieuws van de NSGV (maart 2009)
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2647