De contactdag op zaterdag 21 maart 2009 om te spreken over beleid t.a.v. het werk van de gecommitteerden bij examens kerkmuziek, gaat niet door. 

Er zijn helaas te weinig aanmeldingen van gecommitteerden, terwijl het uiteraard over hun werk gaat. De ISOK heeft er daarom voor gekozen de contactdag te verplaatsen naar het najaar op een moment waarop verondersteld kan worden dat onderstaande bezwaren niet spelen. Als belangrijkste redenen van afmelding worden genoemd: voorbereidingen passieconcerten; vakbeurs kerk en gemeente die voor het eerst wordt georganiseerd in de Jaarbeurs te Utrecht op 21-maart; late aankondiging van de contactdag. De contactdag gaat (dus) op zaterdag 21 maart a.s. niet door en wordt verplaatst naar zaterdag 3 oktober 2009! U kunt zich nu reeds opgeven voor de contactdag op de nieuwe datum. Ik zend u de aangepaste uitnodigingsbrief als bijlage bij deze e-mail. Op 31 augustus, direct na de zomervakantie, breng ik dit bericht nogmaals onder uw aandacht als herinnering. De ISOK hoopt hiermee aan de bezwaren tegemoet te zijn gekomen en ziet uw aanmelding voor 3 oktober met interesse tegemoet. Met vriendelijke groeten! Marc Schaap Ambtelijk secretaris ISOK 030-880.15.59 / 06-361.456.94 isok@pkn.nl www.isok.nl