VATICAAN (KerkNet/Zenit) – Maandag 9 maart 2009 - Het Vaticaan lanceerde op zijn website http://www.vaticana.va/ een subsite ter gelegenheid van de vasten, die gelovigen aanspoort deze periode te beleven in een geest van bezinning en gebed. Naast de vastenboodschap en de vastentoespraken van de paus evenals het overzicht van de liturgische vieringen tijdens de vasten en de Goede Week in Rome zijn op de site tientallen liturgische gezangen te vinden, uitgevoerd door het koor van de Sixtijnse kapel onder leiding van Giuseppe Liberto. Van elke uitvoering wordt zowel de tekst als de muziek aangeboden. Een extra zijn de acht gregoriaanse gezangen van het Pauselijk Instituut voor Gewijde Muziek, onder leiding van mgr. Valenti Miserachs Grau.

Bron: Kerknet
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=84563