BRUSSEL (KerkNet) – Zondag 1 maart 2009 - Het belangrijkste in het hedendaagse uitgeversvak is een uitgekiende timing. Het is dus niet te verwonderen dat vlak na de geslaagde Europese Taizéontmoeting in Brussel een bundel uitkomt met daarin 125 veelgezongen liederen van Taizé. Het is de eerste keer ook dat Nederlandstalige solo’s van deze muziek worden gepubliceerd.

De meditatieve liederen zijn een waarmerk geworden van de broedergemeenschap van Taizé. Weinigen weten dat de eigen vorm van gebed, liturgie en muziek langzaam gerijpt is in de schoot van de oecumenische broedergemeenschap die Frère Roger in het Bourgondische dorpje stichtte. Oorspronkelijk, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, baden de broeders immers het klassieke koorgebed van de monniken. In de jaren 1950 namen ze het psalmengezang van de Franse jezuïet en liedsmid Joseph Gelineau over. Opmerkelijk, want de broedergemeenschap bestond toen nog uitsluitend uit protestanten. Het toonde meteen hun oecumenisch karakter. In de bundel is nog wat werk van de vorig jaar overleden Gelineau te vinden.

Toen vanaf het midden van de jaren 1960 grote groepen jongeren Taizé gingen bezoeken, beslisten de broeders een heel toegankelijke liturgie uit te bouwen. Ze vroegen componist Jacques Berthier, organist in een kerk in Parijs, korte meditatieve liederen te scheppen. De liederen, meestal één vers dat voortdurend wordt herhaald, zijn erop gericht mensen de tijd te laten nemen om in Gods aanwezigheid te komen. Normaal wordt elk lied vier tot acht minuten gezongen. De tekst is ofwel Bijbels of een uitspraak van een heilige. Na Berthiers dood namen enkele broeders zijn taak over. Bijzonder aan de werkwijze van de componisten is dat een lied in verschillende talen kan worden gezongen. Deze bundel verzamelt ook alle liederen waar een Nederlandse tekst bij past, samen met de meest bekende Latijnse en Slavische gezangen van de gemeenschap. Een inleiding op het eigen gebed van Taizé en enkele uitgewerkte gebedsvieringen voor de verschillende tijden van het jaar vervolledigen deze bundel. (EDS) *Taizé. Liederen- en gebedenboek, Gooi en Sticht, Kampen, 2008, 238 blz. ISBN 978-90041-1246.

Bron: Kerknet.be
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=84382