Zaterdag 28 februari 2009 - KAMPEN (RKnieuws.net) - Liturgie is onmisbaar en het kernwoord is ’gedenken’. Dat is de rode draad van het boek ’Om te gedenken - Over de noodzaak van liturgie’ in een redactie van Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg e.a. met bijdragen van o.a. Willem Barnard, Joop Boendermaker, Rudolf Boon, Karel Duerloo, Alex van Ligten, Wouter Klouwen, Kees Kok en Sytze de Vries.

Wat opvalt in dit boek is dat verscheidene auteurs vanuit hun persoonlijke ervaring schrijven over hun zoektocht naar adequate liturgische vormen. Wat bijzonder prikkelend is aan dit boek zijn de interviews met twee éminences grises, Willem Barnard en Rudolf Boon. Die hebben wel wat te vertellen.

Het boek slaat ook heel wat spijkers met koppen. ’Er heerst in onze kerken tegenwoordig een sterke neiging tot cultuurelativisme’ is er een voorbeeld van. Een ander voorbeeld: ’Het gaat in de liturgie niet om wat de liturg of de gemeenschap leuk vindt. Het draait in de liturgie om de God van Israël’.

In het boek worden een heel aantal erg belangrijke vragen aangesneden zoals ’Moet de liturgie zich aanpassen aan de cultureel-maatschappelijke context of staat, omgekeerd, onze moderne cultuur onder kritiek van de liturgie? Hoe ’democratisch’ kan of mag liturgie zijn? Welke Bijbelse gegevens zijn bepalend voor de manier waarop wij liturgie vieren?

*Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg e.a. (red.), Om te gedenken - Over de noodzaak van liturgie; uitgeverij Kok, Kampen; 144 blz.; 18,50 euro

Bron: RKNieuws.net; Door: Theo Borgermans
http://www.rorate.com/nws.php?id=52867