18 februari 2009 - Kunstfactor werkt - samen met Kunstconnectie - aan het opstellen van een gedragscode om seksueel misbruik in de amateurkunst en de kunsteducatie tegen te gaan. Belangrijke onderdelen zullen zijn de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), gedragsregels en een protocol voor het geval de gedragsregels overtreden worden.

De code wordt opgesteld in samenspraak met de landelijke koepels voor amateurkunst. De verwachting is dat de gedragscode in juni van dit jaar gelanceerd wordt, maar naar aanleiding van recente nieuwsberichten hechten wij eraan de code nu vast aan te kondigen.

Bron: KunstFactor
Link: http://www.kunstfactor.nl/engine?app=kunstfactor&service=classmanager:7004&cmd=open&id=1452&source=nieuws_tabel.vm