24 februari 2009 - De befaamde Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten heeft een nieuwe partner gevonden in de Summer School van de Roosevelt Academy in Middelburg. Kunstfactor organiseerde deze cursus tot 2008. In samenwerking met de Provincie Zeeland, met Scoop (Zeeuws Instituut voor sociale en culturele ontwikkeling) en met de stichting Bevordering Koorcultuur Zuidwest Nederland zal de Roosevelt Academy de organisatie van de Kurt Thomas cursus overnemen van Kunstfactor.

Het organiseren en financieren van deze cursus valt vanaf 1 januari 2009 niet langer binnen de taakstelling van Kunstfactor als sectorinstituut. Daarom is er gezocht naar partners om de uitvoering van de Kurt Thomas Cursus over te nemen.

De Roosevelt Academy is het ‘International Honors College’ van de Universiteit Utrecht in de provincie Zeeland. Jaarlijks organiseert de Academy succesvolle zomercursussen als onderdeel van de Utrecht Summer School. De Kurt Thomas Cursus maakt onderdeel uit van de Utrecht Summer School en zal plaatshebben van donderdag 9 t/m vrijdag 17 juli.

Voor nadere informatie zie www.roac.nl

Bron:KunstFactor
Link: http://www.kunstfactor.nl/engine?app=kunstfactor&service=classmanager:7004&cmd=open&id=1456&source=home.vm